Redigování a korektury

Každý zveřejněný text by nejen měl obsahovat zajímavé informace, ale také mít hlavu a patu. Dobrý a zkušený editor má za sebou obvykle dlouhou redakční praxi a dobře ovládá redaktorské řemeslo. Upraví váš text tak, aby měl přehlednou strukturu, jasné sdělení a dobře se četl. Jeho cílem je zdokonalení textu, nikoliv autorské sebeprosazení – musí proto umět vycítit míru, do jaké může do textu zasahovat, aby zároveň zachoval autorův záměr a styl.

Redigování – editace textů (copyediting)

Napsali jste článek, tiskovou zprávu či dopis, nebo připravujete leták či firemní publikaci a s obsahem jste spokojeni, avšak tušíte, že zpracování není ideální? Rádi byste získali zpětnou vazbu a doporučení, jak text uspořádat, zpřehlednit a zjednodušit tak, aby se dobře četl, byl snadno pochopitelný a jasný? Nabízím vám redigování vašich textů. Vylepším také vaše webové prezentace, provedu úpravy textů s cílem vytvořit jednoduché, stručné, zajímavé texty se zapracováním vhodných klíčových slov, titulků, mezititulků, výčtů apod. (SEO optimalizace textu).

Pokud si objednáte můj text, korektura je v ceně. Vaše hotové texty upravím, zkrátím, prodloužím, provedu stylistické a gramatické korektury v textovém formátu souborů i v PDF.

Korektury textů nejsou v žádném případě zbytečnou rozmařilostí, je to nutnost! Jediné nesprávné písmenko může zmařit dojem z celého letáku, článku i magazínu a vaše investice i práce se znehodnotí. Pečlivý korektor vám vyznačí gramatické chyby a navrhne stylistické úpravy, aby vaše komunikace byla po všech stránkách dokonalá.

Gramatické a stylistické korektury

Provedu korektury vašich textů ve formátech DOC, RTF i PDF. Můžete se zvolit pouze gramatickou korekturu (odstranění pouze gramatických chyb a opravy interpunkce), nebo gramatickou a stylistickou korekturu (kromě gramatických oprav opravím i stylistické chyby – například nahradím opakující se slova synonymem, opravím chybný slovosled, navrhnu významově vhodnější výraz apod.)