Ceník

Ceník služeb platný od 1. 3. 2019

(NS = normostrana = 1 800 znaků s mezerami)

Hodinová sazba: 700,- Kč/h

Copywriting: 900–1600 Kč/NS 

Podklady k článkům přijímám v českém a německém jazyce, použití německého podkladu k článku není zvlášť účtováno jako překlad, platíte za napsání článku.


Redigování textů (copyediting): 300–450 Kč/NS 

Cena se odvíjí od množství potřebných úprav a objemu zakázky. Kalkulaci upřesním po předložení ukázky textu.


Slogany, názvy, motta:
 • balíček 3 návrhů: 5 900,- Kč 
 • balíček 5 návrhů: 7 800,- Kč

Korektury češtiny (gramatická a stylistická korektura):
 • 1–5 NS: 90 Kč/NS
 • 6–100 NS: 80 Kč/NS
 • 100 a více NS: 70 Kč/NS

Korektury textů v německém jazyce neprovádím.


Překlady z němčiny – běžné texty: 270 Kč/NS

Množstevní slevy možné – překlady knih dohodou.

Překlady z němčiny – marketingové texty (lokalizace překladu): 360 Kč/NS

zahrnuje překlad a úpravu textu podle místních a jazykových zvyklostí, aby byl text srozumitelný, přirozeně znějící v ČJ a marketingově účinný.

Aktivní překlady do německého jazyka (webové stránky, e-shopy apod.) neposkytuji.


Firemní časopisy:
 • Ceny redakčních prací vycházejí ze zde uvedených cen pro copywriting, editování, korektury či překlady.
 • Ceny ostatní editorské činnosti  vycházejí z hodinové sazby (účast na redakčních radách, návrhu obsahu a harmonogramu, řízení zakázky, komunikace s autory, grafiky atd).
 • Doplňkové služby: autorské foto k článkům – od 500 Kč za snímek (licence pro jednorázové nevýhradní užití)
 • Konkrétní kalkulaci pro firemní časopis zpracuji na základě podrobnějších informací o projektu.

Co ovlivňuje cenu copywritingu?
 • pracnost zakázky a složitost tématu
 • dodání/nedodání podkladů k článku
 • požadovaný termín vyhotovení
 • rozsah zakázky
Co byste ještě měli vědět?
 • Účtuji podle skutečného rozsahu dodaného textu (počet normostran s přesností na desetiny), nikoliv za „každou načatou stranu“.
 • Ceník je orientační, konkrétní kalkulaci poskytnu po upřesnění zakázky.
 • Uvedené smluvní ceny jsou konečné, nejsem plátce DPH.
 • Fakturuji po dokončení zakázky, u dlouhodobé spolupráce obvykle na konci měsíce.
Slevy pro neziskové organizace:
 • Ráda podpořím výhodnou cenou služeb veřejně prospěšné projekty, které mě zaujmou.
 • Oblasti mého zájmu: ochrana a práva zvířat, ochrana životního prostředí a myslivost, obrana demokracie a svobody slova, kulturní aktivity a ochrana kulturního dědictví ČR.
 • Tato nabídka je omezená, určená pro malé zakázky a jednorázová zadání (tisková zpráva, korektura, redigování textu) a záleží na mé aktuální vytíženosti.

Pro upřesnění kalkulace Vaší zakázky mě prosím kontaktujte.